Dorpelingenkoers 2018

 

 

 

 

Voor de 16de opeenvolgende keer organiseert onze club een Dorpelingen Koers op


 zaterdag 18 augustus 2018 met vertrek om 14.00 uur stipt

.
Op een gesloten omloop van 1,1 km met vertrek en aankomst aan de Feesttent in de Folletlaan te Wemmel kunnen de verschillende verenigingen en vriendenkringen wedijveren om gedurende ongeveer 1 uur de meeste rondjes bij elkaar te fietsen.

 

Elke ploeg bestaat uit 4 deelnemers.

Het aantal ploegen is beperkt tot 20.Gezien het grote succes van de voorbije jaren en zeker om de VEILIGHEID

  te verbeteren worden de deelnemende ploegen opgesplitst in 2 series. 

 

Voor de indeling van de series wordt een ploegentijdrit ingericht over 3 rondes (ongeveer 3,3  km). De tijdsopname van de 4de renner van elke ploeg is bepalend voor de rangschikking.

 

De tragere tijden rijden de B Serie omstreeks 15h30.

De snelste tijden rijden de A Serie omstreeks 16h30.

 

De winnaar van een serie is de ploeg met :

 

Het hoogst aantal samen afgelegde volledige rondes bij het stoppen van de opmeting.

De opmeting stopt na 60 minuten + 1 laatste ronde tot de passage van het peloton.

In geval van gelijk aantal afgelegde rondes zal de tijd van de ploegentijdrit de winnaar bepalen.


 
Om te mogen deelnemen moeten de ploegleden voldoen aan de volgende voorwaarden:

(zie “Download formulier” op website)

 • Een groepsnaam opgeven
 • Alle ploegleden dragen dezelfde kledij en VALHELM IS VERPLICHT
 • Naam, adres en telefoonnummer van de ploegverantwoordelijke meedelen.
 • 10 euro per deelnemer  bij inschrijving voor de dekking van de dag verzekering
 • 10 euro per deelnemer  bij inschrijving als waarborg voor rugnummers en transponders
 • Eenzelfde vereniging of vriendenkring mag meerdere ploegen afvaardigen. De bovenstaande gegevens moeten evenwel uniek zijn voor de elke deelnemende ploeg (bvb kledij...)
 • Minimum leeftijd is 18 jaar
 • Deelnemers mogen NIET in het bezit zijn van een RENNERSVERGUNNING

Praktische gegevens:


 • Inschrijven ten laatste tot woensdag 15 augustus  2018 tot  20.00 uur. (zie referenties hieronder)
 • Er wordt geen persoonlijk eindklassement gemaakt
 • De 3 beste ploegen van elke serie  worden gehuldigd .
 • Afhaling rugnummers  en warm-up vanaf 12u30  in de tent aan het Gemeentehuis
 • Teruggave van de waarborg van 10 EUR in de tent tegen overhandiging van rugnummer en transponder
 • Prijsuitreiking in de tent aan Gemeentehuis vanaf 18h00

Het deelnemingsformulier moet terugbezorgd worden aan Walter Rooms


Belangrijk  :

Deze organisatie werd door onze club officieel aangevraagd

Gezien het competitief aspect van de wedstrijd verplicht Wielerbond Vlaanderen elke deelnemer een persoonlijke verzekering af te sluiten . Deze verzekering bedraagt 10 euro per deelnemer en is identiek aan de dag verzekering van elke wielerliefhebber die wil deelnemen aan een officiële wedstrijd.